Baby girls White Bow tutu socks euro 0-15 / euro 15-18 / euro 19-22 £2.50

Baby girls White Bow tutu socks euro 0-15 / euro 15-18 / euro 19-22 £2.50

Regular price £2.50 Sale

Baby girls white Bow tutu socks euro 0-15 / euro 15-18 / euro 19-22 £2.50

0-0 : Eur 0-15
0-2.5 : Eur 15-18
3-5.5 : Eur 19-22